Нова версія ISO 50001:2018 – Система енергетичного менеджменту

21 серпня 2018 року офіційно опубліковано нову версію (другу) міжнародного стандарту ISO 50001 «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та керівництво з використання».

Цей стандарт визначає вимоги для розробки, впровадження, функціонування та вдосконалення системи енергетичного менеджменту (СЕнМ).

В основі ISO 50001 лежить модель безперервного вдосконалення системи управління, яка також використовується для розробки інших відомих стандартів, таких як ISO 9001 або ISO 14001. Цей механізм спрощує інтеграцію заходів енергоефективності під час управління якістю, а також моніторингу навколишнього середовища.

ISO 50001:2018 містить ряд вимог до організацій:

• необхідність розробки політики, що стосується більш ефективного використання енергії;
• корегування цілей та завдано відповідно до розробленої політики;
• застосування даних для більш ефективного прийняття рішень щодо використання енергії;
• визначення результатів;
• перегляд політичної концепції;
• постійне сприяння підвищенню енергоефективності.

https://www.iso.org/obp/ui/ru/#iso:std:iso:50001:ed-2:v1:en